Cài đặt Netcut cho Win 7

Có 2 bản netcut :
- Bản mới nhất Netcut 2.1.4 cài cho Win 7 mà không cần hỗ trợ gì thêm.
Link down : Netcut 2.1.4
- Bản cũ Netcut 2.0: trước khi cài đặt thì cần cài thêm AirpCap 4.1.1
Hướng dẫn cài đặt
Netcut and AirpCap Download

2 nhận xét: